రిజిస్ట్రేషన్ దస్తావేజు తయారీ ప్రక్రియ / Pre Registration and Document Creation Module

Help Line No : 7093921325

Mail to : card.helpdesk@igrs.ap.gov.in

సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయము తెలుసుకొనుటకు / Know Sub-registrar Office

నిషేదిత భూముల జాబితా తెలుసుకొనుటకు / Know Prohibited Properties

మార్కెట్ విలువ తెలుసుకొనుటకు / Know Market Value
This Site is Supported in Chrome ( 78 Version and above ) This Site is best viewed in 1280*720 screen resolution
©All Rights Reserved with Registration & Stamps Department
Designed & Developed by